Predstavitev:
dr. Maca Jogan
(slovenska sociologinja, doktorica sociološke znanosti)

a

Zasl. prof. dr. Maca Jogan (1943), sociologinja, je zaslužna profesorica Univerze v Ljubljani na Fakulteti za družbene vede. Težišča njenega raziskovalnega, pedagoškega in publicističnega dela so (bila): razvoj socioloških teorij, zgodovina sociologije na Slovenskem in sociologija spolov. Je avtorica knjig: Sociologija reda (1978), Ženska, cerkev in družina (1986), Družbena konstrukcija hierarhije med spoloma (1990), Sodobne smeri v sociološki teoriji (1995), Seksizem v vsakdanjem življenju (2001), Sociologija in seksizem (2014) ter e-knjige Katoliška cerkev in družbeno zlo (2016).


Organizator: Teozofska knjižnica in bralnica Alme M. Karlin
www.jivatma.si
Kontakt: program@jivatma.si, tel.: 03 62 098 62, 041 464 667