Predstavitev:
dr. Mojca Oman Furman
(urbanistka, diplomantka na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani, doktorantka na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani, vodi nevladno organizacijo Metro SR, Zavod za prostor slovenske regije)

a

Diplomirala leta 2001 na prostorski smeri Oddelka za geodezijo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani. Do leta 2002 sodelovala pri projektih na Katedri za prostorsko planiranje, Fakultete za gradbeništvo in geodezijo ter v biroju Arhitektura. V letih 2002-2005 zaposlena na Geodetskem zavodu Celje. Od leta 2005 dalje skupaj s partnerjem vodita svoj biro Urbanisti. Leta 2012 doktorirala na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani pri prof. mag. Petru Gabrijelčiču. Od leta 2012 vodi tudi nevladno organizacijo Metro SR, zavod za prostor Savinjske regije. Od leta 2017 vodi vadbo zen yoge.

URBANISTI FURMAN OMAN https://www.urbanisti.com/


Organizator: Teozofska knjižnica in bralnica Alme M. Karlin
www.jivatma.si
Kontakt: program@jivatma.si, tel.: 03 62 098 62, 041 464 667