Predstavitev:
dr. Neža Kogovšek Šalamon
(višja znanstvena sodelavka in direktorica Mirovnega inštituta)

a

dr. Neža Kogovšek Šalamon je pravnica. Dela kot raziskovalka na Mirovnem inštitutu, od leta 2012 tudi kot direktorica. Je članica številnih mednarodnih strokovnih združenj in avtorica več knjig in vrste člankov s svojih raziskovalnih področij. Od leta 2018 dalje bo delovala tudi kot slovenska predstavnica v Evropski komisiji proti rasizmu in ksenofobiji (ECRI) pri Svetu Evrope.


Organizator: Teozofska knjižnica in bralnica Alme M. Karlin
www.jivatma.si
Kontakt: program@jivatma.si, tel.: 03 62 098 62, 041 464 667