Simpoziji 2016: “Medkulturni dialog skozi prizmo svetovnih verstev in nazorov”

Pod skupnim naslovom “Medkulturni dialog” smo uspešno izpeljali tri mini simpozije:


V sedanjem času, ko smo obkroženi z zastrašujočimi informacijami glede dogajanja v svetu, je še posebej dragoceno slišati razmišljanje strokovnjakov s področja medkulturnega in medverskega dialoga in se jim kritično in kreativno pridružiti v dinamičnih in odprtih razpravah. Človek brez kulture dialoga, kulture sodelovanja in kulture raziskovanja je lahko kljub materialnemu bogastvu v notranjosti zelo reven, osamljen in nasprotujoč človek.

Simpoziji so nagovarjali bistvo, ki predstavlja izvor kulturnega v nas:

  • Kako biti in postati še bolj človeški?
  • Kako odkriti in odstirati vse ovire za svet miru?
  • Kako v sebi prebujati sposobnosti in uporabo le teh za splošno dobro?
Organizator: Teozofska knjižnica in bralnica Alme M. Karlin
www.jivatma.si
Kontakt: program@jivatma.si, tel.: 03 62 098 62, 041 464 667