Video arhiv

a

Simpoziji 2018: Kultura spreminjajočega sveta a


1. simpozij (10.11.2018) - dr. Edvard Kobal
Tema predavanja: Novi pristopi ustanove slovenske znanstvene fundacije k izzivom časa in prostora.

1. simpozij (10.11.2018) - prof. dr. Igor Jerman
Tema predavanja: Izzivi spremembe paradigme v naravoslovnih znanostih.

1. simpozij (10.11.2018) - prof. dr. Ivan Bratko
Tema predavanja: Umetna inteligence v znanosti.

1. simpozij (10.11.2018) - prof. dr. Zvezdan Pirtošek

1. simpozij (10.11.2018) - doc. dr. Tamara Pavasović Trošt
Tema predavanja: Pripravljenost izobraževalnega sistema na spreminjajoči svet: "izzivi, s katerimi se soočajo univerze"

1. simpozij (10.11.2018) - Ljiljana Radulović
Tema predavanja: Virusi uma.

2. simpozij (24.11.2018) - Franja Gros
Tema predavanja: Pasti digitalnega sveta.

2. simpozij (24.11.2018) - prof. dr. Igor Kononenko
Tema predavanja: Znanost razvija orodja, koristna uporaba ali zloraba je odvisna od zavesti ljudi.

2. simpozij (24.11.2018) - izr. prof. dr. Simona Tancig
Tema predavanja: Od Prousta do Twitterja - poti in stranpoti vzgoje in izobraževanja v digitalni dobi.

2. simpozij (24.11.2018) - doc. dr. Nenad Čuš Babić
Tema predavanja: Dekontekstualizacija in problemi identite.

2. simpozij (24.11.2018) - Zlato Rudolf
Tema predavanja: Virtualnost ni fikcija.

3. simpozij (8.12.2018) - mag. Tanja Porčnik
Tema predavanja: Liberalizem na stranskem tiru.

3. simpozij (8.12.2018) - Romana Marolt
Tema predavanja: Konec znanosti ali znanost konca.

3. simpozij (8.12.2018) - Tadej Slapnik
Tema predavanja: Blockchain tehnologija za doseganje ciljev trajnostnega razvoja 2030.

3. simpozij (8.12.2018) - dr. Yuri Yatsko
Tema predavanja: Razlika med uradno znanostjo in znanostjo na splošno, pozitivni in negativni vpliv uradne znanosti na razvoj naše civilizacije.

a

Simpoziji 2017: Živeti kulturo miru a


1. simpozij (11.11.2017) - Alenka Korenjak
Tema predavanja: Arhitektura kot gradnik kulture.

1. simpozij (11.11.2017) - Polona Sepe
Tema predavanja: Umetnost in kultura miru.

1. simpozij (11.11.2017) - Simon Kardum
Tema predavanja: Miroljubni.

1. simpozij (11.11.2017) - izr. prof. dr. Igor Koršič
Tema predavanja: Umetnost in kultura v slovenskem prostoru.

Razprava na koncu 1. simpozija 2017 (Umetnost kot gradnik kulture miru)

2. simpozij (25.11.2017) - Karel Gržan
Tema predavanja: Prispevek za 2. simpozij 2017.

2. simpozij (25.11.2017) - Aristid Havliček
Tema predavanja: Biti državljan sveta: identiteta, strah in zaupanje v svetu sprememb.

2. simpozij (25.11.2017) - dr. Nina Meyerhof
Tema predavanja: Kam spadam? Kam ti spadaš? Ali pripadamo eni človeški družini?.

2. simpozij (25.11.2017) - dr. Neža Kogovšek Šalamon
Tema predavanja: Kako migracijska politika prispeva k državljanstvu sveta?.

2. simpozij (25.11.2017) - dr. Maca Jogan
Tema predavanja: Vzgoja za mirno sožitje med ljudmi.

Razprava na koncu 2. simpozija 2017 (Kulturna dediščina državljana sveta – darila in svarila kulturne dediščine)

3. simpozij (9.12.2017) - Oskar Kogoj
Tema predavanja: Prispevek za 3. simpozij 2017.

3. simpozij (9.12.2017) - Anton Komat
Tema predavanja: Umetnost preživetja.

3. simpozij (9.12.2017) - Tomo Križnar
Tema predavanja: Ohranitev domorodnih in staroselskih kultur.

3. simpozij (9.12.2017) - dr. Srečo Dragoš
Tema predavanja: Strategije etičnega delovanja.

Razprava na koncu 3. simpozija 2017 (Umetnost kulturno etičnega preživetja)

a

Simpoziji 2016: Medkulturni dialog skozi prizmo svetovnih verstev in nazorov a


1. simpozij (12.11.2016) - mag. Marijana Kolenko
Tema predavanja: Prebujanje in krepitev zavesti za temeljne skupne vrednote pri mladih.

1. simpozij (12.11.2016) - Suzi Kvas
Tema predavanja: Revščina vse večji problem našega časa.

1. simpozij (12.11.2016) - prof. dr. Borut Ošlaj
Tema predavanja: Etos človeka – etos sveta.

1. simpozij (12.11.2016) - Matej Pirnat
Tema predavanja: Dotakniti se ran, izziv krščanske pristnosti.

1. simpozij (12.11.2016) - Nazif Topuz
Tema predavanja: Bogu je najdražji tisti, ki ugodno vpliva na večino ljudi.

Razprava na koncu 1. simpozija 2016 (Svetovni etos - Temelj svetovnega mira)

2. simpozij (26.11.2016) - Marko Hren
Tema predavanja: Multikulturnost kot prvina religioznosti.

2. simpozij (26.11.2016) - mag. Markus Van Alphen
Tema predavanja: Ovrzimo oznake pripadnosti.

2. simpozij (26.11.2016) - prof. dr. Vesna Vuk Godina
Tema predavanja: Živeti v multikulturni družbi: nekaj antropoloških razmislekov.

2. simpozij (26.11.2016) - Domen Kočevar
Tema predavanja: Eno človeštvo v luči starodavne modrosti.

Razprava na koncu 2. simpozija 2016 (Umetnost bivanja v multikulturnem svetu sprememb)

3. simpozij (10.12.2016) - sestra Meta Potočnik
Tema predavanja: Bog – ljubezen se je utelesil/a v ženski.

3. simpozij (10.12.2016) - Sead Karišik
Tema predavanja: Džennet (raj) je pod materinimi nogami.

3. simpozij (10.12.2016) - dr. Nina Meyerhof
Tema predavanja: Med-religijski in znotraj-religijski dialog.

3. simpozij (10.12.2016) - Aristid Havliček
Tema predavanja: Obuditev ženskega principa.

3. simpozij (10.12.2016) - Mateja Tomšič Akengen
Tema predavanja: Arhetipi ženskih energij v IFA filozofiji.

Razprava na koncu 3. simpozija 2016 (Pomen ženske v svetu religij: včeraj, danes, jutri)

a

Simpoziji 2015: Znanost in umetnost - Sinteza razuma in lepote a


1. simpozij (21.11.2015) - Metka Ravnik
Tema predavanja: Razkrivanje molekularne lepote življenja in vpliv meditacije nanjo.

1. simpozij (21.11.2015) - Mojca Založnik
Tema predavanja: Pristop znanosti in umetnosti do realnosti z uporabo medija, jezika in slike

1. simpozij (21.11.2015) - Igor Jerman
Tema predavanja: Znanost, razum, intuicija in umetnost

1. simpozij (21.11.2015) - Andrej Detela
Tema predavanja: Vloga lepote v znanstveni ustvarjalnosti

2. simpozij (5.12.2015) - Polona Tratnik
Tema predavanja: Življenje v živo skozi umetnost

2. simpozij (5.12.2015) - Danica Dolinar
Tema predavanja: Skrivnosti, moč in lepota glasbe

2. simpozij (5.12.2015) - Ilka Čerpes
Tema predavanja: Med razumom in intuicijo

2. simpozij (5.12.2015) - Milan Dekleva
Tema predavanja: Zaslon in smehljaj

2. simpozij (5.12.2015) - Uroš Rojko
Tema predavanja: Ustvarjalnost kot refleksija

3. simpozij (19.12.2015) - Barbara Škoberne
Tema predavanja: Čudovita igra

3. simpozij (19.12.2015) - Polona Sepe
Tema predavanja: Sinteza razuma in lepote v luči prastare modrosti

3. simpozij (19.12.2015) - Anton Rozman
Tema predavanja: Inteligentni design

3. simpozij (19.12.2015) - Aristid Havliček
Tema predavanja: Sinteza razuma in lepote v luči prastare modrosti


Organizator: Teozofska knjižnica in bralnica Alme M. Karlin
www.jivatma.si
Kontakt: program@jivatma.si, tel.: 03 62 098 62, 041 464 667