Simpoziji 2018: “Kultura spreminjajočega sveta”

Na simpozijih, ki so se odvili v novembru in decembru 2018 v prostorih 2030 in jih organizira TKBAK, so predavatelji poskušali osmisliti, kako se bodo tehnološki dosežki, najnovejša znanstvena odkritja in nove paradigme združile z obstoječo kulturo in na kakšen način jo bodo oblikovale v prihodnosti.
Zanimalo nas je tudi, kako slediti svoji etiki, kulturi in vesti in hkrati »preživeti« v svetu, kjer vladajo človeku neprijazne ekonomske in preživetvene naravnanosti in zakonitosti.


Na simpozijih so sodelovali zanimivi gostje iz različnih področij delovanja, ki so nas glede na njihovo strokovnost in področje dela obogatili s svojimi pogledi in stališči ter nas spodbudili h kreativnemu raziskovanju in poglabljanju v obravnavane teme.

Organizator: Teozofska knjižnica in bralnica Alme M. Karlin
www.jivatma.si
Kontakt: program@jivatma.si, tel.: 03 62 098 62, 041 464 667